En hjertelig tak til alle som deltog i

Children need arts
- global summit
2023

#ChildrenNeedArts

CNA Knowledge Bank

Børn, kultur og innovation

Kunst og kultur bidrager til børns evner for nyudvikling og innovation. Hvis undervisning i kunstfagene ikke indgår som en obligatorisk del af grundskolen, vil det have negativ indflydelse på et samfunds evne til at skabe innovative naturvidenskabsfolk og ingeniører, der kan opfinde patenterbare produkter og skabe nye virksomheder.

De kreative vaner opnået gennem kunstneriske aktiviteter har betydning for evnen til at skabe nye produkter og bedre produkter. Kunsten og de humanistiske fag er en forudsætning for diskussionen af hvilke nye produkter, der er de rigtige at udvikle. Det handler både om, hvad der teknisk er muligt og om hvilket samfund vi ønsker. Det handler om det ansvar, vi påtager os når vi udvikler produkter og metoder – etisk, værdimæssigt og moralsk.

Kunst og kultur som branche er i sig selv en vigtig del af f.eks. EU’s bruttonationalprodukt (GDP). I 2019 udgjorde branchen 4,4 % af EU’s GDP, med en højere årlig vækst end det gennemsnitlige GDP for EU.

Kreativ innovation kræver viden, træning og metoder til ideudvikling. Undervisning i kreativitet er en balancegang mellem træning af færdigheder og fri opfindsomhed. Det bør ikke overlades til tilfældigheder, men anses som en forudsætning for børns muligheder for at begå sig i et samfund, hvor alting konstant ændrer sig.

 

Læs mere:

All Our Futures: Creativity, Culture and Education

https://childrenneedarts.com/reports/all-our-futures-creativity-culture-and-education/

 

The Arts Dividend Revisited

https://childrenneedarts.com/books/the-arts-dividend-revisited/

 

Arts and Crafts Critical to Economic Innovation

https://childrenneedarts.com/articles/arts-and-crafts-critical-to-economic-innovation/

 

Why scientists need arts training for the safety of society

https://childrenneedarts.com/articles/why-scientists-need-arts-training-for-the-safety-of-society/

 

What are you looking for?

We are here to help! Use the search bar below if you can’t find what you are looking for in our navigation.