En hjertelig tak til alle som deltog i

Children need arts
- global summit
2023

#ChildrenNeedArts

CNA Knowledge Bank

Børn, kultur og modstandskraft

Der bliver færre og færre ufaglærte jobs og kravene til kommende generationers evner og færdigheder er større end tidligere. Arbejdsmarkedet har udviklet sig i en mere kompleks retning, hvor gennemførelsen af en uddannelse og udvikling af evnen til at navigere smidigt i en foranderlig verden påvirker børns livsmuligheder betydeligt.

Børn der vokser op i fattigdom, er typisk præget af stress i hverdagen. Stress kan indvirke negativt på evnen til at tage beslutninger, løse problemer, samt sætte og opnå mål.

Kunstfagene støtter børn i udviklingen af mental smidighed, vedholdenhed og kommunikation. Kunstneriske aktiviteter bidrager til at mindske børns stress og skaber en større tilknytning til skolen og fællesskabet. Det gavner såvel det enkelte barn som familie og samfund.

Der findes belæg for følgende:

  • Børn fra lavindkomst-familier der deltager i kunstneriske aktiviteter i skolen, har større chance for at gennemføre en uddannelse end børn fra lavindkomst-familier, der ikke deltager i kunstneriske aktiviteter.
  • Kunstneriske aktiviteter og undervisning styrker børns kognitive udvikling samt reducerer stress og angst.

 

Læs mere:

The Value of Arts and Culture to People and Society

https://childrenneedarts.com/research/the-value-of-arts-and-culture-to-people-and-society/

 

The Scandinavian Fantasy: The Sources of Intergenerational Mobility in Denmark and the US

https://childrenneedarts.com/research/the-scandinavian-fantasy-the-sources-of-intergenerational-mobility-in-denmark-and-the-us/

 

Turnaround Arts

https://childrenneedarts.com/cases/turnaround-arts/

 

People change lives

https://childrenneedarts.com/cases/2019-report-people-change-lives/

 

Can the Arts Get Under the Skin?

https://childrenneedarts.com/research/can-the-arts-get-under-the-skin/

 

What are you looking for?

We are here to help! Use the search bar below if you can’t find what you are looking for in our navigation.