En hjertelig tak til alle som deltog i

Children need arts
- global summit
2023

#ChildrenNeedArts

CNA Knowledge Bank

Børn, kultur og sundhed

Langvarige perioder med stress kan medføre besvær med hukommelse og koncentration, aggressivitet, angst, samt risiko for at udvikle sygdomme som diabetes, forhøjet blodtryk og depression. Det medfører et ringere udgangspunkt for at børn aktivt kan deltage i og få udbytte af undervisning og fællesskaber.

Det er særligt et problem for udviklingen hos udsatte børn, men gælder alle børn, der i kortere eller længere perioder oplever kriser i deres liv f.eks. i forbindelse med dødsfald i den nære familie, skilsmisser eller sygdom.

Forskere har bl.a. påvist forhøjet cortisol-niveau i blodet hos udsatte børn. Cortisol-niveauet er en indikator for stress og påvirker kroppen fysisk og psykisk, med alvorlige følger for livskvalitet til følge.

Der er adskillige eksempler på, at kunst anvendes i stressede miljøer til at bidrage til en reduktion af stressniveauet, bl.a. på hospitaler og i ambulancer.

Kunstoplevelser skaber aktivitet i hjernens belønningssystem, hvor positive følelser som nydelse, glæde og velvære opstår.

Der er forskningsmæssigt belæg for konkludere:

  • Kunstfaglige aktiviteter medfører en reduktion af cortisol i blodet hos børn.
  • Langvarig stress påvirker livskvalitet negativt.
  • Kunstneriske aktiviteter kan reducere børns angst og smerter, f.eks. i forbindelse med sygdom og hospitalsophold.
  • Rytmiske og synkrone udfoldelser skaber og styrker sociale forbindelser.

 

Læs mere:

Can the Arts Get Under the Skin?

https://childrenneedarts.com/research/can-the-arts-get-under-the-skin/

 

Musikterapi med børn på hospital

https://www.musikterapi.aau.dk/cedomus/somatiske_problematikker/musikterapi-med-boern-paa-hospital/

What are you looking for?

We are here to help! Use the search bar below if you can’t find what you are looking for in our navigation.