En hjertelig tak til alle som deltog i

Children need arts
- global summit
2023

#ChildrenNeedArts

CNA Knowledge Bank

Børn, kultur og uddannelse

Den primære berettigelse for undervisning i kunstfagene er børnenes udvikling af kreative mentale vaner: observation, forestillingsevne, vedholdenhed, at eksperimentere og kunne udtrykke sig. Det handler om evnen til at kunne kommunikere sine ideer og samarbejde med andre, og om at finde sig selv og sine evner.

Der er forskningsmæssigt belæg for at konkludere følgende:

  • Det har afgørende betydning for børns udvikling og læring, at der undervises i kunstfag på højt niveau af kvalificerede undervisere. Heri adskiller kunstfagene sig ikke fra andre fag.
  • Kunstneriske aktiviteter træner andre måder at tænke på end i de naturvidenskabelige fag: kreativitet, kritisk tænkning, kommunikation og samarbejde.
  • Skoler i områder med mange sociale udfordringer blandt eleverne har via undervisning i kunstfagene opnået succes med såvel øget fremmøde, forbedret social adfærd og bedre testresultater i læsning og matematik.

 

Læs mere:

CAPE – An Investigation of Arts and Learning

https://childrenneedarts.com/cases/an-investigation-of-arts-and-learning/

 

Interview med hjerneforsker Kjeld Fredens om kunst, kreativitet og læring

https://youtu.be/vdH34arm6E4

 

The Value of Arts and Culture to People and Society

https://childrenneedarts.com/research/the-value-of-arts-and-culture-to-people-and-society/

 

What are you looking for?

We are here to help! Use the search bar below if you can’t find what you are looking for in our navigation.