En hjertelig tak til alle som deltog i

Children need arts
- global summit
2023

#ChildrenNeedArts

Om CNA

Om Children Need Arts

Det globale børnekulturtopmøde ´Children Need Arts´ har til formål at skabe handling på tværs af lande og kulturfagligheder.

Vi vil sætte børnekulturen på dagsordenen og lade kunsten og kulturen blive en hjørnesten i alle børns hverdagsliv.

Kunst- og kulturaktiviteter er en stærk løftestang for børns udvikling. Det gælder i særlig grad udsatte børn. Når børn får adgang til kunst- og kulturaktiviteter, får de mulighed for at indfri deres potentiale og dermed blive aktive samfundsborgere, som bidrager til at løse nogle af de markante udfordringer, som verden står over for.

Med det globale børnekulturtopmøde vil vi nå nye målgrupper inden for ministerier, kommuner, organisationer og aktører i forståelsen af, at når vi investerer i børns adgang til kulturaktiviteter fra et tidligt stadie, og til de er godt på vej i livet, så er det en gevinst for både børn og samfund.

Hvert Children Need Arts børnekulturtopmøde bliver afviklet med et nyt tema, hvor aktuelle cases præsenteres og handleplaner drøftes.

Når vi investerer i børns muligheder, udvider deres verdensbillede og giver dem livsmod, hjælper vi dem til at tro på deres egen betydning. Det giver dem mod til at klare de udfordringer, de møder i livet. Det er en gevinst både for børnene og for samfundet, fordi vi dermed hjælper børnene til at blive aktive samfundsborgere.

Inden for børne- og kulturområdet på global basis findes der mange ”uopdagede” tiltag, som skaber værdifulde resultater. Topmødet i 2023 har fokus på at videreformidle denne viden om børnekultur. På topmødet præsenteres en bred vifte af cases fra flere lande, og der skabes interaktion mellem nordiske ministre, organisationer, deltagere og oplægsholdere med formålet at skabe større handling.

Organisationens arbejde mellem topmøderne

Som organisation ønsker vi at skabe et fundament for konstant udvikling og bevægelse mellem børnekulturtopmødernes afvikling og dermed nå nye målgrupper gennem direkte kontakt, deltageranbefalinger, presseformidling og medier.

Lige såvel som vi ønsker at nå børn og unge, der af sociale eller geografiske årsager er afskåret for kulturtilbud i hverdagen, så ønsker vi også at henvende os til nye beslutningstagere og aktører, der skal bidrage til udvikling og muligheder for disse målgrupper.

Vi vil nå nye målgrupper inden for ministerier, kommuner og organisationer i forståelsen af, at når vi investerer i alle børns adgang til kulturelle aktiviteter og oplevelser fra et tidligt stadie, og til de er godt på vej i livet, så er det ikke bare en gevinst for børnene, men også for samfundet.

For at skabe handling på de mål, der besluttes på topmødet, vil sekretariatet imellem topmødeafviklinger arbejde målrettet på:

  • At videreformidle resultaterne fra børnekulturtopmødet gennem artikler, workshops og nationale såvel som internationale medier.
  • At videreformidle interessant forskning og cases på området bl.a. gennem vidensbanken på websitet for Children Need Arts.
  • At indgå flere partnerskaber, der aktivt bidrager til udviklingen af topmødets indhold og målsætninger, og som gennem deres netværk bidrager til vidensdeling.
  • At få flere organisationer med stærke cases engageret i partnerskaber.
  • At aktivere ambassadører for Children Need Arts til at bidrage med budskaber via mindre videoer og medier.

Grundet Covid-19 tager vi forbehold for ændringer i programmet for børnekulturtopmødet Children Need Arts – Global Summit 2023. 

What are you looking for?

We are here to help! Use the search bar below if you can’t find what you are looking for in our navigation.