En hjertelig tak til alle som deltog i

Children need arts
- global summit
2023

#ChildrenNeedArts

Agenda

Vi har brug for din hjælp

Children Need Arts tror på kunst- og kulturaktiviteter og oplevelser som en stærk løftestang for børns udvikling. Når børn får adgang til kulturaktiviter, får de mulighed for at indfri deres potentiale og dermed blive aktive samfundsborgere, som kan bidrage til at løse nogle af de udfordringer verden står overfor.

  • Children Need Arts arbejder ikke for at fremme kulturen for kulturens skyld, men for at udvide børns verdensbillede, styrke deres nysgerrighed, fælleskabsfølelse, kreative og innovative evner, forbedre deres sociale og mentale trivsel, hjælpe dem til at tro på egne evner og turde tænke store tanker.
  • Children Need Arts har som formål at sikre, at alle børn har samme ret og muligheder for læring og udvikling gennem kunst- og kulturaktiviteter.
  • Children Need Arts ønsker at inspirere til handling hos beslutningstagere og aktører ved at sætte fokus på samt videreformidle aktuel viden, cases og forskning inden for børnekulturområdets samfundsøkonomiske og -sociale gevinster. Dermed ønsker vi at befordre anerkendelsen af, at kunstfagområderne er med til at styrke og fremme indlæring, udvikling og kreativ udfoldelse i ethvert barn.
  • Children Need Arts har til formål at sætte børns adgang til kulturoplevelser og aktiviteter på dagsordenen samt advokere for øget handling, der kan skabe flere kulturtilbud til børn og unge, uanset social, økonomisk og geografisk baggrund.
  • Children Need Arts skal initiere en international bevægelse, der arbejder for, at alle børn uanset social eller geografisk baggrund får adgang til de værdier og det udviklingspotentiale, der ligger i kunstens og kulturens mangfoldige verden.

What are you looking for?

We are here to help! Use the search bar below if you can’t find what you are looking for in our navigation.