En hjertelig tak til alle som deltog i

Children need arts
- global summit
2023

#ChildrenNeedArts

Vores mål

Målet med topmødet

Målet med det globale børnekulturtopmøde Children Need Arts er at skabe et fundament og et stærkt fællesskab for handling på tværs af lande og kulturfagligheder.

Children Need Arts ønsker at sætte en markant dagsorden for børnekulturen – nationalt som internationalt – og lade kunsten og kulturen blive en hjørnesten i alle børns hverdagsliv. 

Children Need Arts vil fremme en meget større samfundsforståelse for de værdier, der ligger i kunstens mangfoldige verden.

Investeringen værd

Kunst- og kulturaktiviteter spiller en vigtig men stærkt undervurderet rolle for børns udvikling. Derigennem hjælper vi børn til at indfri deres potentiale, søge det gode liv og blive aktive samfundsborgere, som bidrager til at løse nogle af de markante udfordringer, som verden står over for. Det er ikke kun en gevinst for børnene, men også for samfundet.

Når vi investerer i børns livsmuligheder, udvider deres verdensbillede og giver dem livsmod, hjælper vi børnene til at tro på deres egen betydning og til at klare de udfordringer, de møder i livet. 

Vi har en stor forpligtelse som samfund til at skabe de bedst mulige rammer for alle børns udvikling. 

Fokus på handling

Children Need Arts har fokus på at videreformidle international viden om kunstens værdiskabelse for børn og samfund.

På topmødet i København i maj 2023 er ambitionerne at få præsenteret en bredere vifte af cases fra flere lande. Vi vil skabe større interaktion mellem deltagere og oplægsholdere, og få udarbejdet en konkret handlingsplan, som deltagerne bidrager til og forpligter sig på.

Children Need Arts ønsker at skabe en bevægelse, der skal sikre alle børns muligheder for udvikling gennem kvalificeret kunstfaglig undervisning og aktiviteter.

Med en stærk fælles indsats kan vi skabe et fundament for varige ændringer i samfundet. Derfor skal vi sammen arbejde for en børnekultur, der inkluderer handling, håb og mod.

Det er målet for det globale børnkulturtopmøde Children Need Arts.

What are you looking for?

We are here to help! Use the search bar below if you can’t find what you are looking for in our navigation.